สถานที่ปัจจุบัน: หน้าหลัก » งานนิทรรศการ » ประเทศไทย » 正文

ส.ค.ส. - ส่ง คน สุข

ขยานตัวอักษร  ลดขนาดตัวอักษร วันที่ออกข่าว:2014-06-28  จำนวนอ่าน:102   สถานะ:สถานะ
เวลางานนิทรรศการ 2014-05-29 ถึง2014-07-06
เมืองที่จัดแสดงนิทรรศการ Bangkok, Thailand
ที่อยู่ที่จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์)
ชื่อหอนิทรรศการ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หน่วยเปิดตำเนินการ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แสดงรายละเอียดงานนิทรรศการ
 นิทรรศการ "ส.ค.ส. - ส่ง คน สุข" เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบ ที่หอศิลปฯ จัดขึ้นร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 4 แล้ว
โครงการฯ มีจุดประสงค์ในการจัดแสดงผลงานจากคณาจารย์และนักศึกษา ในฐานะของการเป็นศิลปินและนักออกแบบ โดยมุ่งนำเสนอกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และผลลัพธ์จากการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน มาแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนกับบริบททางสังคมอย่างมีศักยภาพ อันเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง ภาพถ่าย ภาพยนต์โฆษณา รายการเชิงสารคดีส่งเสริมวัฒนธรรม งานออกแบบนิเทศศิลป์ งานทัศนศิลป์ งานออกแบบแฟชั่น งานออกแบบสิ่งทอ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและแบ่งปันซึ่งความรู้ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาและประยุกต์แนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนมาปรับใช้ เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจให้สามารถนำแนวทางไปใช้ในการพัฒนาชุมชนทั้งในเชิงอาชีพ เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดต่อสาธารณชนในวงกว้างที่ไม่ใช่เพียงแต่ในพื้นที่ชุมชนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อยอดแรงบันดาลใจให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ บุคคลภายนอกและประชาชนที่สนใจสำหรับการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน联系方式
联系人:นิทรรศการศิลปกรรม
电话:
 
[ งานนิทรรศการค้นหา ]  [ เพิ่มในรายการโปรด ]  [ บอกเพื่อน ]  [ พิมพ์บทความนี้ ]  [ ปิดหน้าต่าง ]


 
เลือกดูตามหมวดหมู่
 
ล่าสุด งานนิทรรศการ