สถานที่ปัจจุบัน: หน้าหลัก » งานนิทรรศการ » ประเทศไทย » 正文

Service Design for Public Transportation

ขยานตัวอักษร  ลดขนาดตัวอักษร วันที่ออกข่าว:2014-07-02  จำนวนอ่าน:143   สถานะ:สถานะ
เวลางานนิทรรศการ 2014-06-13 ถึง2014-07-27
เมืองที่จัดแสดงนิทรรศการ Bangkok, Thailand
ที่อยู่ที่จัดแสดงนิทรรศการ บริเวณโถงทางเข้า TCDC
ชื่อหอนิทรรศการ Thailand Creative & Design Center
หน่วยเปิดตำเนินการ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
แสดงรายละเอียดงานนิทรรศการ
 ร่วมเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการออกแบบบริการที่จะสร้าง “ประสบการณ์” ที่น่าประทับใจในทุกช่วงการเดินทาง ผ่านผลงานการออกแบบระบบบริการขนส่งสาธารณะโดย TCDC และ นิสิตนักศึกษาจาก 5 สถาบัน

เพราะงานบริการไม่ใช่แค่รอยยิ้มที่มาพร้อมบริการด้วยใจ แต่การคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลางคือกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างงานทั้ง ระบบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

การเดินทางของผู้คนมากมาย อาจจบลงที่จุดหมายปลายทางเดียวกัน แต่ “ประสบการณ์” ระหว่างการเดินทางของแต่ละคนนั้นต่างกันออกไป มาร่วมเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการ “ออกแบบบริการ” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในทุกช่วงการเดินทาง โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟความเร็วสูงเป็นโจทย์ในการออกแบบและพัฒนา ระบบงานบริการ

พบกับผลงานการออกแบบสร้างสรรค์โดยนิสิตนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาและยกระดับระบบ บริการขนส่งสาธารณะในอนาคตได้ในนิทรรศการ “Service Design for Public Transportation” 联系方式
联系人:เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เ
电话:
 
[ งานนิทรรศการค้นหา ]  [ เพิ่มในรายการโปรด ]  [ บอกเพื่อน ]  [ พิมพ์บทความนี้ ]  [ ปิดหน้าต่าง ]


 
เลือกดูตามหมวดหมู่
 
ล่าสุด งานนิทรรศการ