สถานที่ปัจจุบัน: หน้าหลัก » งานนิทรรศการ » ประเทศไทย » 正文

จิตวิญญาณแห่งพุทธศิลป์

ขยานตัวอักษร  ลดขนาดตัวอักษร วันที่ออกข่าว:2014-06-30  จำนวนอ่าน:28   สถานะ:สถานะ
เวลางานนิทรรศการ 2014-06-07 ถึง2014-07-31
เมืองที่จัดแสดงนิทรรศการ Chiang Mai, Thailand
ที่อยู่ที่จัดแสดงนิทรรศการ 68 Mu 6, Rimtai, Maerim, Chiang Mai, Thailand 50180
ชื่อหอนิทรรศการ Tita Gallery
หน่วยเปิดตำเนินการ Spirit of Buddhist art
แสดงรายละเอียดงานนิทรรศการ
 หลังจากการแสดงนิทรรศการครั้งที่ผ่านมา ภัคพงศ์ทองเกลี้ยง
ได้ตกผลึกการทํางานแนวพุทธศิลป์ที่เข้มข้น ลึกซึ้ง ถึงจิตวิญญาณยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อหาที่ตนเองรู้สึกประทับใจในเรื่องราวตามพุทธประวัติอาทิภาพ
พระพุทธเจ้าลอยถาด ภาพ มหาภิเนษกรมณ์ ภาพนิมิตพระพุทธเจ้าปางชนะมาร รวมไปถึงภาพเทพเทวา
อันเป็นรูปรอยแห่งความเชื่อและศรัทธา เช่น องค์พระพิฆเณศ พระเกตุพระแม่ธรณีพระแม่คงคา
เป็นต้น.... และด้วยเทคนิคฝีมือที่พัฒนาขึ้น ผสมผสานกับแนวคิด ได้อย่างลงตัว
ก่อเกิดเป็นภาพวาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น.... ด้วยความตั้งใจที่จะเผยแผ่
คําสอนของพระพุทธองค์ให้มีความเป็นสากล รับรู้ได้แม้ว่าผู้ชมงานศิลปะจะเป็นชนชาติศาสนา
ภาษาใดก็ตาม .

联系方式
联系人:Pakaphong Thongkaing
电话:
 
[ งานนิทรรศการค้นหา ]  [ เพิ่มในรายการโปรด ]  [ บอกเพื่อน ]  [ พิมพ์บทความนี้ ]  [ ปิดหน้าต่าง ]


 
เลือกดูตามหมวดหมู่
 
ล่าสุด งานนิทรรศการ